Cardiologia, medicina esportiva i oncologia pediàtrica unides, per millorar la vida dels infants afectats per cardiopaties

La Fundació CORS UNITS liderada per reconeguts especialistes amb el suport de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, proporciona atenció rigorosa a infants en els que el seu cor necessita vigilància i seguiment periòdic precís, a partir del diagnòstic del seu cardiòleg de referència.

Control, interlocució i valoració de la resposta cardiovascular a l’esforç, ajudaran a aquests infants i adolescents a superar la incertesa i integrar-se en la vida quotidiana i a l’escola.

D’aquesta manera s’aconsegueix disposar de la informació clau per aconsellar sobre la seva inclusió física escolar, extraescolar i de competició.